Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 27/10/2023 đạt 37,32% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang đến hết ngày 27/10/2023 tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đạt 2.595.771/6.954.567 triệu đồng, đạt 37,32% kế hoạch, tăng 0,27% so với kỳ báo cáo ngày 26/10/2023, giá trị giải ngân tăng thêm 18.449,12 triệu đồng.

Công trình xây dựng Nhà văn hóa thôn Bản Bung xã Thanh Tương (Na Hang).

Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 27/10/2023, gồm:

- Có 09 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch;

- Có 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch;

- Có 06 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch;

- Có 08 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch.

Tỉnh có 10 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, gồm:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giá trị giải ngân tăng thêm 4.014,16 triệu đồng.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giá trị giải ngân tăng thêm 1.598,17 triệu đồng.

- Huyện Lâm Bình, giá trị giải ngân tăng thêm 9.433,7 triệu đồng.

- Huyện Hàm Yên, giá trị giải ngân tăng thêm 1.316,12 triệu đồng.

Các đơn vị: Công an tỉnh, Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài, huyện Na Hang, huyện Sơn Dương, huyện Yên Sơn, huyện Chiêm Hóa có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 26/10/2023.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 tỉnh Tuyên Quang là 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước đạt 51,38%.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục