Tín dụng xanh cho nông nghiệp

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến cuối năm 2022, dư nợ cấp tín dụng cho các dự án xanh đạt giá trị tương đương hơn 21 tỷ USD, ...

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế

Việc chính thức đưa vào vận hành, triển khai “Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử”, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thực ...

Tin xem nhiều

Rà soát chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân

- Hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế để bảo đảm đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngành Thuế Tuyên Quang đang đồng loạt ...

Cơ hội nào cho xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2023?

Mặc dù xuất khẩu hàng hoá vẫn còn gặp nhiều khó khăn song đã có một số tín hiệu vui trong 2 tháng gần đây. Các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước đang tích cực triển khai các giải pháp để lấy lại đà tăng cho xuất khẩu.

Khó khăn trong nâng hạng sản phẩm OCOP

- Sau 5 năm thực hiện Chương trình "Mỗi xã 1 sản phẩm" toàn tỉnh đã có 191 sản phẩm được gắn sao OCOP. Tuy nhiên, tính đến nay mới chỉ có 6 sản phẩm chủ thể làm hồ sơ nâng hạng, ...