Kỳ họp HĐND tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo trình tại kỳ họp

Trực tiếp - Chiều 5-12, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục nghe các báo cáo trình tại kỳ họp và thực hiện công tác tổ chức cán bộ. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Dự họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn.

Toàn cảnh phiên họp.

1400h: Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội, chính sách tôn giáo năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa - xã hội, chính sách tôn giáo năm 2024.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ trình bày Báo cáo thẩm tra.

Đồng chí Hà Quang Giai, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hôi, đảm bảo quốc phòng - an ninh đối với vùng đồng bào dân tôc thiểu số trên địa bàn ̣6 tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 (trong đó có nội dung thẩm tra 02 báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững năm 2023; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023).

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hà Quang Giai trình bày Báo cáo thẩm tra.

Các đồng chí đại biểu nghe trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình báo cáo tại kỳ họp.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phùng Tiến Quân trình Báo cáo tại kỳ họp.

Các đại biểu tại kỳ họp.

15h35: Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình báo cáo của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2022.

Giai đoạn 2016 - 2022, kinh tế lâm nghiệp tỉnh có bước phát triển nổi bật, thế mạnh ngành lâm nghiệp từng bước được phát huy, bình quân hằng năm khai thác trên 1 triệu m3 gỗ (đứng đầu các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và thuộc tốp đầu các tỉnh có sản lượng khai thác gỗ rừng trồng của cả nước); trồng mới trên 11.000 ha rừng, chiếm 7% tổng diện tích rừng trồng mới toàn quốc (thuộc tốp đầu các tỉnh có diện tích rừng trồng lớn nhất cả nước), đã hình thành vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng duy trì ổn định trên 190.000 ha, trong đó diện tích rừng gỗ lớn trên 76.000 ha, cơ bản đáp ứng đủ nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến gỗ, giấy lớn của tỉnh; tỷ lệ che phủ rừng luôn duy trì trên 65% (đứng thứ 3 cả nước, sau tỉnh Bắc Kạn và Quảng Bình.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lợi trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai kịp thời các văn bản của Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt giáo dục pháp luật về lâm nghiệp được quan tâm thực hiện thường xuyên dưới nhiều hình thức đã nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức đoàn thể, tác động tích cực đến nhận thức của người dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác trồng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh; thành lập, kiện toàn các Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã.

Các đại biểu nghe báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện chính sách của trung ương và của tỉnh ở một số địa bàn, cơ sở có lúc thực hiện chưa tốt. Việc phát triển, mở rộng diện tích, hình thành vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng tập trung quy mô lớn bằng giống cây chất lượng cao; công tác quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; phát triển cây lâm nghiệp bản địa, lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng lâm nghiệp được quan tâm đầu tư nhưng còn thiếu so với yêu cầu phát triển…

3h50: Thảo luận về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về phát triển lâm nghiệp

Đại biểu Trần Văn Tú, Tổ đại biểu Chiêm Hoá đề nghị nêu rõ giải pháp mở rộng diện tích rừng trồng quy mô lớn. Quỹ để phát triển rừng bền vững cần thực hiện như thế nào để có hiệu quả.

Đại biểu Trần Văn Tú, Tổ đại biểu Chiêm Hóa phát biểu tại kỳ họp.

Đại biểu Phạm Thị Kiều Trang, Tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa cho biết, kết quả giao đất giao rừng còn chậm, đặc biệt là giao quản lý rừng phòng hộ, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý và bảo vệ rừng.

Đại biểu Phạm Thị Kiều Trang, Tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa phát biểu tại kỳ họp.

Đại biểu Ngụy Thị Thu Thủy, Tổ đại biểu TP Tuyên Quang nêu, việc phát triển rừng trồng gỗ lớn gặp khó khăn, do chủ rừng cần có tiền đầu tư, nhưng nguồn vốn hạn chế; hạ tầng cho phát triển nông nghiệp đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; trang thiết bị bảo vệ và phát triển rừng đã được đầu tư nhưng cũng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế…

Đại biểu Ngụy Thị Thu Thủy, Tổ đại biểu TP Tuyên Quang phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng thời phân tích, làm rõ một số nội dung như: Việc đánh giá chất lượng rừng gỗ lớn cần có thời gian; việc vay vốn để đầu tư trồng rừng cần có thế chấp, nên chủ rừng gặp khó khăn, trong thời gian sắp tới sẽ phối hợp xem xét việc thế chấp bằng diện tích rừng đang có. Việc cấp chứng chỉ rừng FSC (quản lý rừng bền vững) còn phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Công tác giao đất giao rừng chậm do còn một số vướng mắc, ngành đã phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường tham mưu phương án giao đất giao rừng…

Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Nguyễn Văn Việt tiếp thu ý kiến của các đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2022

Kết quả 54/55 đại biểu tán thành nghị quyết, đạt 98,18%.

16h28: Kỳ họp tiến hành công tác tổ chức cán bộ

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình tờ trình của UBND tỉnh về miễn nhiễm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Vũ Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (đã nghỉ hưu); bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Tô Hoàng Linh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày nội dung Tờ trình của UBND tỉnh.

Kết quả, 55/55 đại biểu HĐND tỉnh nhất trí với tờ trình của UBND tỉnh.

HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đạt 100%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

16h55: Kết thúc ngày làm việc thứ nhất kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIX. Ngày mai, 6-12, kỳ họp HĐND tỉnh tiếp tục làm việc, tiến hành thảo luận tại hội trường. Báo Tuyên Quang tiếp tục cập nhật kỳ họp.

Phạm Huyền - Quang Hòa - Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục