Phát biểu của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang;

Kính thưa các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội;

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Sau 4 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, sự chuẩn bị chu đáo, đúng trình tự theo quy định pháp luật, kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 32 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao để kịp thời ban hành chính sách cụ thể hóa các chính sách mới theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần tạo sự thống nhất, đồng bộ về pháp lý trên các lĩnh vực nhằm thúc đẩy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Đồng thời với sự tín nhiệm của 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp, kỳ họp của chúng ta đã kiện toàn lãnh đạo Phó Trưởng Ban Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và bầu 2 Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh, với 17 ý kiến và 25 nội dung thảo luận trực tiếp tại hội trường. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Ủy ban nhân dân tỉnh, tinh thần nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2024 với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trong đó có một số chỉ tiêu, nhiệm vụ có kết quả nổi trội.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên đổi mới phương pháp điều hành, tăng cường phân cấp cho cơ sở; quan tâm chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thông qua tổ chức kiểm tra thực tế tình hình triển khai thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã dành thời gian làm việc trực tiếp với một số nhà đầu tư để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổ chức các cuộc họp chuyên đề kịp thời đánh giá tiến độ triển khai thực hiện, những vấn đề còn hạn chế, khó khăn để kịp thời chỉ đạo giải quyết nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang; chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2024...

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Quốc Việt

Tuy nhiên ở từng lĩnh vực cũng còn một số hạn chế cần khắc phục đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, được các đại biểu làm rõ thêm và đề xuất giải pháp khắc phục trong phiên thảo luận.

Hội đồng nhân dân tỉnh đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm đã nêu trong các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp và phát biểu của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên khai mạc kỳ họp, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Đối với các nghị quyết được kỳ họp thông qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, thống nhất, đúng quy định, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương trong chủ trì, phối hợp, triển khai thực hiện nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả.

Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần nắm chắc các nội dung và đối tượng điều chỉnh của nghị quyết để làm tốt công tác tuyên truyền, phố biến, triển khai các nghị quyết đến các đối tượng thụ hưởng đồng thời nắm bắt kịp thời các vướng mắc ngay từ khi triển khai thực hiện để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Quốc Việt

Kính thưa các quý vị đại biểu,
Thưa cử tri và Nhân dân!

Trong 6 tháng đầu năm 2024, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 dưới sự lãnh đạo toàn diện, sát sao của Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát thực tiễn, chia sẻ trách nhiệm, tích cực đổi mới, linh hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng chuyên sâu, trọng tâm, trọng điểm.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã kịp thời tổ chức 1 kỳ họp chuyên đề tháng 3 năm 2024 để thông qua 16 nghị quyết quyết định một số nội dung cấp thiết, quan trọng phục vụ kịp thời công tác điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, xã hội trên địa bàn của tỉnh. Tổ chức 1 phiên chất vấn về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh và 1 phiên giải trình về việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua giám sát thường xuyên hằng tháng về thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; tiếp tục đổi mới giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thông qua giám sát thực tế tại cơ sở để đánh giá khách quan việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri để kiến nghị, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

Các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. Ảnh: Quốc Việt

Hội đồng nhân dân tỉnh đồng tình cao đối với báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh; báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh từ kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 7; các báo cáo thẩm tra theo từng lĩnh vực được phân công của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Các báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện với những thông tin, số liệu và dẫn chứng cụ thể, sát thực đã cho thấy cơ bản tổng thể ưu điểm cần phát huy và hạn chế cần khẩn trương khắc phục trong lĩnh vực, nội dung được giám sát. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị nêu trong các báo cáo giám sát để có các giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát để bảo đảm hiệu lực của hoạt động giám sát.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng của cử tri, trong đó chú trọng một số nội dung cụ thể là: Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của tỉnh, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để ban hành nghị quyết đúng thẩm quyền; thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Toàn cảnh phiên bế mạc. Ảnh: Thanh Thủy

Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát theo hướng toàn diện, sâu sát, quyết liệt và hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các hình thức, phương thức và các chủ thể giám sát; qua giám sát kịp thời phát hiện và kiến nghị cụ thể các giải pháp khắc phục hạn chế, vướng mắc.

Đồng thời coi trọng tổ chức chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân theo đúng quy định. Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề, thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, bảo đảm nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định, sát với thực tiễn của địa phương.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Coi trọng tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực học tập nâng cao năng lực thực tiễn, nắm chắc các quy định pháp luật để thực hiện tốt hơn nữa vai trò người đại biểu dân cử; tích cực tham gia thảo luận, đề xuất các vấn đề chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ động tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, làm việc hoặc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với cử tri…

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: Quốc Việt

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp rất vui mừng được đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo về những vấn đề trọng tâm cần thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của năm 2024 và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; thể hiện sự quan tâm sâu sắc, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. Ảnh: Quốc Việt

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự và chỉ đạo kỳ họp. Cảm ơn các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các vị đại biểu Quốc hội, khách quý dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan, tinh thần nỗ lực và trách nhiệm của các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí; tình cảm và sự quan tâm theo dõi, giám sát của cử tri và nhân dân trong tỉnh đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng cảm ơn!