Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XIX

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang;

Kính thưa các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương;

Kính thưa các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội;

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX tổ chức khai mạc kỳ họp thứ tám - kỳ họp thường lệ giữa năm theo quy định của pháp luật. 

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi trân trọng gửi tới đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công; chúc kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Ngọc Hưng

Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa cử tri và Nhân dân!

Tại phiên họp nội bộ chiều ngày 1/7, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất cao, biểu quyết thông qua nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp và một số nội dung khác, trong đó có nghị quyết về Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, mức hỗ trợ, bồi dưỡng, mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh để đảm bảo hiệu lực đối với các nội dung quy định thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành tại Nghị quyết phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo chương trình Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng sau đây:


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: Ngọc Hưng

Thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu kỹ các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí viện trợ, kinh phí cấp theo ngành dọc và các quỹ địa phương quản lý 6 tháng đầu năm 2024, một số nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu điều hành thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2024; các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật...

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ báo cáo, tài liệu và qua giám sát thực tế để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, các giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp khả thi, hiệu quả tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024.

­­­Thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, trong đó trọng tâm là báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, trên cơ sở kết quả giám sát, tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua dự thảo và ban hành nghị quyết về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả đạt được trong giải quyết kiến nghị của cử tri, làm rõ hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp chính quyền, địa phương, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.


Các đại biểu HĐND tỉnh tại phiên khai mạc. Ảnh: Ngọc Hưng

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Đây là một nội dung giám sát quan trọng nhằm đánh giá toàn diện, khách quan về tình hình phát triển công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2021-2023; tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp, qua đó đánh giá nguyên nhân và kiến nghị cho phù hợp, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu về phát triển công nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Đồng thời, xem xét báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về lĩnh vực giáo dục và sắp xếp, tổ chức bộ máy trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám chuyên đề về các cơ chế chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. Việc tiếp xúc cử tri chuyên đề thể hiện sự đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời nắm bắt, phản ánh những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành nghị quyết mới trong một giai đoạn mới, góp phần tích cực vào công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với những nội dung đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu dự kỳ họp nghiên cứu các báo cáo, tài liệu, phát huy trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận với tinh thần khách quan, dân chủ để thảo luận, đề xuất giải quyết các vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, kịp thời giải quyết, đề xuất các giải pháp khắc phục các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Các đại biểu HĐND tỉnh tại phiên khai mạc. Ảnh: Ngọc Hưng

­­­Thứ ba, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn, kỳ họp sẽ tiến xem xét, thảo luận và thông qua 32 nghị quyết, tập trung vào 03 nhóm nghị quyết: Nghị quyết về các cơ chế chính sách mới theo quy định của Trung ương; nhóm nghị quyết về kế hoạch đầu tư công; nhóm các nghị quyết thuộc nhiệm vụ thường xuyên.

Quá trình xây dựng, trình dự thảo nghị quyết đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương, vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện thẩm tra chặt chẽ để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hoàn thiện trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến toàn diện cả về nội dung và thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng nghị quyết để bảo đảm chất lượng cao nhất khi được xem xét, thông qua tại kỳ họp.


Các đại biểu HĐND tỉnh tại phiên khai mạc. Ảnh: Ngọc Hưng

Đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung nghiên cứu sâu, thảo luận kỹ các dự thảo nghị quyết về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý; nghị quyết phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2024-2025; các dự thảo nghị quyết về điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp 3 chương trình mục tiêu quốc gia… Đây là những nghị quyết ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, phạm vi rộng, vì vậy các vị đại biểu hãy dành thời gian nghiên cứu cả về đối tượng và nội dung, phát hiện các vấn đề để tham gia thảo luận một cách toàn diện, sâu sắc đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đến cử tri và Nhân dân đảm bảo nghị quyết được ban hành có tính khả thi và hiệu quả cao.

 Thứ tư,  Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định công tác cán bộ theo thẩm quyền: Tại kỳ họp chúng ta bầu 2 thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và kiện toàn lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo bộ máy hoạt động của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đúng theo đề án được duyệt.

 

Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa cử tri và Nhân dân!

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong thời gian 4 ngày, với khối lượng công việc lớn, với nhiều nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Các nội dung trình tại kỳ họp đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo tiến độ, chất lượng, trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định; các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực tham gia thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất cao, sự đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, tính khả thi cao trong quá trình thực hiện trước những những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm trong thẩm tra các nội dung trình kỳ họp bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, có tính phản biện cao.


Đại biểu thường trực HĐND các xã, thị trấn dự phiên họp.

Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung các tờ trình, báo cáo, thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng để các quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh thật sự có hiệu quả góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và Nhân dân. 

Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân trong tỉnh dành thời gian quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp, tham gia đóng góp ý kiến để Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!