Bản tin thời sự ngày 13-3-2024

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ 4, ngày 13-3-2024.

- 10 năm tiếp nhận 185 lượt đơn thư của thân nhân gia đình liệt sĩ.
- Lữ đoàn 147 thông tin tình hình biển, đảo tại Tuyên Quang.
- Trên 300 vận động viên huyện Yên Sơn tham gia Giải Việt dã Tiền phong và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng.
- Vietnam Airlines mở đường bay thẳng đến Munich.
- Các nước Caribe họp khẩn về tình hình Haiti.

Audio không hợp lệ