Thơ: Về Tuyên Quang nhớ Bác

Tác giả Nguyễn Quốc Tấn - Thể hiện NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ