Thơ: Mùa hạ Thành Tuyên

Tác giả: Dương Đình Lộc - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ