Thơ: Hương quê vị nhớ

Tác giả: Dương Thắng - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ