Truyện thiếu nhi: Em bé hái củi và chú hươu con (phần 2)

Tác giả: Phạm Hổ - Thể hiện: Hạ Vũ
Audio không hợp lệ