Thơ: Chợ xuân vùng cao

Tác giả: Nông Quang Khiêm - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ