Thơ: Mùa gió ấm

Tác giả: Tịnh Bình - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ