Thơ: Xin tuổi cây cho mẹ

Tác giả: Thy Nguyên - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ