Thơ: Về miền di sản

Tác giả: Đình Hạc - Thể hiện NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ