Thơ: Ở trọ trần gian

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hạnh - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ