Thơ: Một miền hương bưởi

Tác giả: Huỳnh Giản - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ