Củng cố ngày càng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

- Ngày 12-10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2; Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

10 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết và chủ trương, biện pháp của Đảng ủy Quân sự tỉnh về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là đúng đắn, vừa mang tính cơ bản, cấp thiết, vừa có ý nghĩa lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy và lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị, nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; quán triệt và triển khai thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng – an ninh. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố vững chắc.

Phương hướng những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân sự tỉnh đề ra các giải pháp: Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên từng địa bàn tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về mọi mặt; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật cho mọi người dân; làm tốt công tác dân vận trên các địa bàn. Cơ quan Quân sự các cấp thường xuyên bổ sung, hoàn thiện thế trận khu vực phòng thủ phù hợp với thực tế và tình hình mới. Đảng ủy Quân sự tỉnh quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng phát triển mạnh về kinh tế, ổn định về  chính trị, xã hội và vững chắc về quốc phòng – an ninh, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại tá Đặng Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2 biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Quân sự tỉnh, các địa phương trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. Đồng chí yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng đến toàn bộ cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền. Đảng bộ tập trung thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác nghiên cứu dự báo chiến lược quốc phòng.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục