Lực lượng vũ trang tỉnh: Trung thành - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng

- Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa I, Sắc lệnh của Chủ tịch nước về việc thành lập các Ban Chỉ huy Tỉnh đội, huyện đội, xã đội dân quân, ngày 17/4/1947, Tỉnh đội Tuyên Quang được thành lập gồm 30 cán bộ, chiến sỹ, Chi bộ Đảng Tỉnh đội được thành lập gồm 20 đảng viên. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ngừng lớn mạnh, đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Phóng viên Báo Tuyên Quang có cuộc phỏng vấn đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (17-4-1947 - 17-4-2022).

Đại tá Đặng Văn Long.

- Phóng viên: Thưa đồng chí, những năm qua, LLVT tỉnh đã có những hoạt động gì để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh ở địa phương?

- Đại tá Đặng Văn Long: 

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trải qua các thời kỳ cách mạng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, LLVT tỉnh Tuyên Quang cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, xứng đáng với truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng”. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, luôn chú trọng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, trong đó lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp và lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Hiện nay tỷ lệ dân quân tự vệ trong tỉnh đạt 1,7% so với dân số, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 32,1%. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký quản lý chặt chẽ, sắp xếp đủ 100% đầu mối đơn vị, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 87,85%, tỷ lệ đảng viên đạt 16,33%.

LLVT tỉnh được nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đổi mới nội dung, phương pháp các cuộc diễn tập ở các cấp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát thực tế, kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ. Qua đó, thiết thực góp phần xây dựng LLVT vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

LLVT tỉnh là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của Quân đội, địa phương.  LLVT tỉnh đóng góp hàng chục nghìn ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng năm 2021, cụ thể hóa Đề án số 02 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, LLVT tỉnh tích cực thực hiện “ba cùng” với nhân dân, tham gia hàng nghìn ngày công giúp nhân dân ở địa phương xây dựng nông thôn mới.

Năm 2020 và 2021, LLVT tỉnh đã phối hợp làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bộ CHQS tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất kịp thời hỗ trợ các địa phương trong tỉnh đẩy lùi dịch bệnh; thành lập khu cách ly tập trung của tỉnh, Cơ sở 2 Bệnh viện dã chiến của tỉnh. Theo đó, cách ly và điều trị hàng nghìn công dân Việt Nam ở nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân bị mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Đặng Văn long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra các căn cứ trên bản đồ trong khu vực phòng thủ huyện Hàm Yên.  Ảnh: Đăng Ninh

- Phóng viên: Trong thời gian tới, để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ lãnh đạo, triển khai những giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

- Đại tá Đặng Văn Long: 

Phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng” của LLVT tỉnh và kết quả, thành tích đã đạt được trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Thời gian tới Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh xác định:

Một là, Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, khóa XII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, Tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa X, các Nghị định của Chính phủ; xây dựng “khu vực phòng thủ” tỉnh ngày càng vững chắc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, luyện tập ở các cấp, phù hợp với thực tế địa phương. Gắn phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Cán bộ, chiến sỹ của Bộ CHQS tỉnh tham gia ngày chạy rèn luyện thân thể, khỏe để bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Bích Hằng

Ba là, Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự các cấp vững mạnh; nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, gắn công tác tuyển quân, tuyển sinh hàng năm với xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng DBĐV và xây dựng nguồn cán bộ cơ sở.
Bốn là, Xây dựng cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp với các lực lượng chủ động phòng, chống có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Năm là, Xây dựng  Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.     

- Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Chỉ huy trưởng.
                                                                                                                                                     Thực hiện: Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục