Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 02/11/2023 đạt 37,59% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang đến hết ngày 02/11/2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt 2.613.933/6.954.567 triệu đồng, đạt 37,59% kế hoạch, tăng 0,06% so với kỳ báo cáo ngày 01/11/2023. Giá trị giải ngân tăng thêm 4.116,5 triệu đồng.

Đường trục phát triển đô thị từ TP Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn.

Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 02/11/2023, gồm:

- Có 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch; 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch; 06 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch; 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch.

- Có 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh (tỷ lệ giải ngân cao hơn 37,59%).

- Có 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh (tỷ lệ giải ngân thấp hơn 37,59%).

Trong ngày có 5 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày. Trong đó huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm 1.755,2 triệu đồng; huyện Hàm Yên, giá trị giải ngân tăng thêm 1.115,58 triệu đồng.

Các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; huyện Sơn Dương; huyện Chiêm Hóa có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 01/11/2023.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 của tỉnh Tuyên Quang là 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục