Toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho hơn 3.800 lao động

- Từ nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, từ đầu năm2024  đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho hơn 3.800 lao động.

Lao động làm việc tại Công ty TNHH sản xuất Giày Chung JYE Tuyên Quang.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong tổng số 3.886 người được giải quyết việc làm mới có 2.233 lao động làm việc tại các ngành kinh tế tại tỉnh; 1.559 lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong nước; xuất khẩu lao động 94 người.

Các giải pháp tạo việc làm cho lao động được thực hiện hiệu quả, gồm: Tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp uy tín đến tuyển dụng lao động đi làm việc và xuất khẩu lao động...Toàn tỉnh phấn đấu năm 2024 giải quyết việc làm cho 22.550 lao động.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục