Người dân bức xúc xưởng chế biến gỗ xả khói nghi ngút ra môi trường

Video không hợp lệ

Video khác