Phòng, chống Covid-19 dịp Tết: Cần chặt chẽ, kiểm soát tốt

Video không hợp lệ