Tiểu phẩm "Sạch nhà, sạch ngõ, xanh bản làng" của Đảng bộ huyện Lâm Bình tại Hội thi "Dân vận khéo" lần thứ V tỉnh Tuyên Quang

Video không hợp lệ