Phát động phong trào hiến máu tình nguyện và Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng xứ Tuyên năm 2021

Video không hợp lệ