Truyền hình trực tiếp: Chương trình trao tặng quà Tết và "Hội chợ nhân ái"