Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh

- Sáng 7-6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh chủ đề: "Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang".

Tham dự Hội thảo có PGS.TS Trần Minh Trưởng, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; PGS.TS Đỗ Xuân Tuất,  Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Học Viện Chính trị Khu vực I; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh; Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các đại biểu đã đóng góp ý kiến tham gia thảo luận vào các báo cáo chuyên đề của Đề tài "Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" như: Cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý;  thực trạng phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; các yếu tố tác động đến phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh; phương hướng, giải pháp xây dựng phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; xây dựng "Bộ tiêu chí về phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý".

Quang cảnh hội thảo.

Qua Hội thảo, nhằm đánh giá đúng thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đánh giá tính khả thi của các giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời, đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí về phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục