Lương Đình Dũng - đạo diễn của những bộ phim chuyên dự Oscar