Trực tiếp: Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Video khác