Trực tiếp: Liên hoan tiếng hát đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh Tuyên Quang năm 2023