Chuyển biến trong giải quyết thủ tục hành chính ở Yên Sơn

- Thời gian qua, huyện Yên Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Người dân tra cứu thông tin TTHC tại Bộ phận
 tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Sơn.

Năm 2020, huyện Yên Sơn đã hoàn thành việc xây dựng nhà làm việc của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện. Khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy, tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính có kết nối mạng Internet dành cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; các màn hình cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, TTHC, tra cứu kết quả giải quyết TTHC...

Theo đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Chánh Văn phòng huyện Yên Sơn cho biết, huyện bố trí riêng một đồng chí Phó Chánh Văn phòng huyện làm Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. UBND huyện ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ. Khi tổ chức, công dân đến yêu cầu giải quyết công việc được tiếp nhận và hẹn ngày trả theo quy định, hồ sơ chưa cụ thể được hướng dẫn rõ ràng, thu phí công khai, đúng quy định.

Đối với các xã, huyện đã tiến hành thí điểm mô hình một cửa liên thông tại các xã: Tứ Quận, Trung Môn, Thái Bình, Kim Quan, Mỹ Bằng. Sau khi có đánh giá hiệu quả của mô hình thí điểm tại các xã, huyện đã tiến hành nhân rộng mô hình một cửa liên thông đối với tất cả các xã trên địa bàn huyện. Các xã đã tiến hành thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa, bố trí phòng làm việc riêng cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bố trí công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn hóa - Xã hội, công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân.

Các xã cũng đã thực hiện xây dựng quy chế hoạt động, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm việc ở Bộ phận một cửa. Qua kiểm tra, đánh giá của huyện đối với các xã, chất lượng giải quyết TTHC đã đáp ứng được nhu cầu của cá nhân, tổ chức đến giao dịch, công việc ngày càng được nâng cao, không để tình trạng giải quyết hồ sơ của công dân quá thời hạn quy định. Các loại sổ sách theo dõi được lập theo đúng quy định, việc ghi chép, cập nhật thường xuyên.

Anh Nguyễn Ngọc Kiên, thôn Lũng, xã Mỹ Bằng đến Bộ phận một cửa huyện Yên Sơn làm TTHC. Anh Kiên cho biết, ở đây đã có sự thay đổi đáng kể, việc tra cứu, điền thông tin các loại TTHC rất thuận lợi do đã được bố trí hệ thống máy tính phục vụ người dân. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ TTHC nhiệt tình, chu đáo, đặc biệt đối với những dân ở các xã xa trung tâm huyện như Hùng Lợi, Kiến Thiết… đều được cán bộ ưu tiên giải quyết sớm hoặc thậm chí quá giờ vẫn được giải quyết để tránh hôm sau lại phải đến.

Thời gian qua, huyện đã thực hiện lập hòm thư góp ý, sổ góp ý, phiếu khảo sát ý kiến về thái độ phục vụ của các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã để tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân đến thực hiện giải quyết TTHC. Sau khi giải quyết TTHC xong, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) đã vui vẻ tích điểm vào phiếu khảo sát ý kiến với số điểm tối đa cho sự phục vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa của huyện Yên Sơn.

Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, huyện Yên Sơn đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 100% các cơ quan, đơn vị, các xã đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong chuyên môn, nghiệp vụ. 100% cán bộ nghiên cứu tổng hợp, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ cấp huyện đã thực hiện trao đổi, tra cứu, khai thác thông tin qua môi trường mạng. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức từ huyện đến xã có hòm thư điện tử phục vụ công việc, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản. Tỷ lệ trao đổi văn bản tại UBND huyện hoàn toàn dưới dạng điện tử chiếm 98%. Huyện đã triển khai ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong giao dịch đến tới các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã. Hoạt động của trang thông tin điện tử đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin, Cổng dịch vụ công hoạt động đảm bảo phục vụ giải quyết hồ sơ trực tuyến cấp độ 3, 4. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin sẽ là giải pháp quan trọng để Yên Sơn tiếp tục nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục