Lấy ý kiến sửa đổi Nghị định về phổ cập giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24-3-2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ để lấy ý kiến góp ý. Thời gian nhận ý kiến của các tổ chức, cá nhân cho dự thảo này đến hết ngày 18-3-2023.

Điểm mới của dự thảo là quy định rõ hơn về độ tuổi của đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học. Cụ thể, theo dự thảo, đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14, tính đến trước ngày 1-7-2020 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng xóa mù chữ là những người trong độ tuổi từ 15 đến 62 chưa biết chữ.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định rõ về tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 đối với xã: Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 đối với xã là có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 62 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục