Một hướng thoát nghèo

- Xuất khẩu lao động là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết ...

Tin xem nhiều

Đổi thay nhờ xuất khẩu lao động

- Thời gian qua, hoạt động xuất khẩu lao động tại xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) đạt nhiều kết quả khả quan, mang lại thu nhập cao, mở ra hướng thoát nghèo, làm giàu chính đáng cho ...

Đồng bộ giải pháp tạo việc làm cho lao động

- Hướng tới mục tiêu giải quyết việc làm cho 22.500 lao động trong năm 2024, ngay từ đầu năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kết nối ...

Một hướng thoát nghèo

- Xuất khẩu lao động là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người lao động. Tại Tuyên Quang, chủ trương này đã được ...