Đề xuất bổ sung quy định cấm hành vi mua, bán sổ bảo hiểm xã hội

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), các cơ quan chức năng đề xuất bổ sung các điều, khoản nghiêm cấm hành vi mua bán sổ bảo hiểm xã hội dưới mọi hình thức.

Đề xuất này xuất phát từ bất cập trong quá trình triển khai Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Cụ thể, Khoản 6, Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội quy định, người lao động được “ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội”. Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho người lao động tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội...

Tuy nhiên, có những đối tượng lợi dụng quy định này bằng cách mua, bán sổ bảo hiểm xã hội của người lao động với giá rẻ, kèm theo giấy ủy quyền nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội để sau đó làm thủ tục thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội và hưởng chênh lệch, làm ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều phía. Trong khi đó, luật hiện hành chưa quy định một người có thể nhận tối đa bao nhiêu ủy quyền, thời gian ủy quyền kéo dài bao lâu, dẫn đến tình trạng có những người có thể nhận ủy quyền của nhiều người lao động, nhưng thực chất là hoạt động mua, bán sổ bảo hiểm xã hội.

Cùng với đề xuất bổ sung điều, khoản nghiêm cấm hành vi mua bán sổ bảo hiểm xã hội, các ngành chức năng cũng nghiên cứu để quy định rõ trường hợp nào được ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, không để dễ dàng nhận ủy quyền như hiện nay.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục