Tạm thời thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3982/UBND-THVX, ngày 16/10/2021 về chỉ đạo tạm thời thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19.

Theo đó, đối với hoạt động kiểm soát người vào tỉnh: tiếp tục duy trì hoạt động 5 chốt kiểm soát dịch liên ngành của tỉnh; người đến lưu trú, trở về từ các vùng xanh, vàng thực hiện khai báo y tế; vùng cam và đỏ thực hiện khai báo y tế, có hiấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) trong thời hạn 72 giờ. Trường hợp người qua chốt có các dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng nghi ngờ, phải được thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại chốt kiểm soát dịch, kể cả khi đã có giấy xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

Người dân vào tỉnh phải thực hiện khai báo y tế tại các Chốt kiểm soát dịch và địa phương nơi đến, lưu trú.

Người dân vào tỉnh phải thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch và địa phương nơi đến, lưu trú.

Đối với xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định đi qua địa bàn tỉnh: từ các tỉnh có cấp độ dịch 1, 2 cần có giấy tờ chứng minh theo tuyến đi qua tỉnh và được phép dừng đỗ đón, trả khách; từ các tỉnh có cấp độ dịch 3, 4 cần có giấy tờ chứng minh theo tuyến đi qua tỉnh, thực hiện khai báo y tế, không được phép dừng đỗ đón, trả khách.

Văn bản cũng nêu rõ việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với người đến, trở về từ các vùng nguy cơ. Trong đó, nhấn mạnh tất cả các trường hợp vào tỉnh phải thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch và địa phương nơi đến, lưu trú; tùy từng trường hợp đến, trở về từ địa phương theo các cấp độ 1, 2, 3, 4, người nhập cảnh, người mới hoàn thành cách ly y tế tập trung tại các địa phương khác và các trường hợp đặc biệt thì áp dụng các biện pháp cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.


 

Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục