Hướng đến nông thôn mới thông minh

- Khái niệm “Nông thôn mới thông minh” mới được đưa ra gần đây được coi là bước tiến tiếp theo trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, với những tiêu chí đang được đưa ra đã trở thành thách thức không nhỏ, buộc mỗi địa phương cần sự chủ động, sáng tạo và nỗ lực để thực hiện.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được nhiều kết quả tích cực và mang tính lịch sử, Đảng và Nhà nước ta xác định giai đoạn 2021 - 2025 phải đưa NTM vừa phát triển toàn diện, vừa bền vững về chiều sâu, thích ứng với bối cảnh mới. Chuyển thách thức thành cơ hội và cuộc Cách mạng 4.0, cách mạng chuyển đổi số chính là thách thức, cơ hội để thúc đẩy nông thôn, nông nghiệp phát triển mang tính bền vững.

Nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh, ngày 9/11/2022, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, để về đích NTM thông minh, 100% số xã phải có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; 50% số xã đạt chuẩn có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên; có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên; 25% đơn vị cấp huyện có điểm du lịch của huyện được quảng bá thông qua ứng dụng internet, mạng xã hội; có ít nhất 70% xã có các HTX và 70% đơn vị cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực; mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh...

Muốn xây dựng NTM thông minh thì đầu tiên là phải xây dựng các thôn, xã NTM thông minh. Với những tiêu chí mới đưa ra, cần sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị liên quan bởi chỉ riêng cấp xã không thể thực hiện được. Ví như đèn tín hiệu giao thông phải do ngành giao thông hỗ trợ; hệ thống internet, mạng điện thoại phải do hệ thống viễn thông và Sở Thông tin và Truyền thông đồng hành... Đồng thời cần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư duy về chuyển đổi số trong xây dựng NTM thông minh cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ và cộng đồng dân cư để cùng vào cuộc thực hiện, góp phần thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn. 

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục