Sự ghi nhận của nhân dân là thước đo chính xác nhất

- Trong những năm qua, việc thực hiện các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đưa vào nội dung sinh hoạt của các chi bộ trong Đảng bộ tỉnh. Trong đó xác định khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt và thái độ phục vụ nhân dân. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được các cấp ủy, chính quyền, nhiều cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết triệt để.

Từ trong thực tiễn, đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, với tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực đến đời sống của nhân dân; quan tâm lắng nghe, tiếp thu các ý kiến xây dựng của nhân dân. Thông qua đó, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp, ứng xử giải quyết công việc với tổ chức và công dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt, vẫn còn những đơn vị trong học tập và làm theo Bác vẫn thiếu tính sáng tạo, dẫn đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị còn hạn chế, chưa quan tâm giải quyết triệt để những hạn chế, khuyết điểm kéo dài, chưa xử lý dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Xác định quan điểm gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định nội dung học tập và làm theo Bác năm 2022 trong toàn Đảng bộ là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi mỗi cấp ủy, các cơ quan, đơn vị theo tình hình thực tiễn phải thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Thực hiện “nói đi đôi với làm”, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân… giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm mà người dân quan tâm, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên chuẩn mực, tạo niềm tin trong nhân dân. Có như vậy việc học tập và làm theo Bác mới đạt kết quả thiết thực, hiệu quả, sự ghi nhận và đánh giá của nhân dân chính là thước đo chính xác nhất đối với mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục