Nông thôn thêm mới

- Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), các miền quê trong tỉnh đã khoác lên ...

Sức sống nông thôn mới

- 12 năm xây dựng nông thôn mới đã tạo sức sống mới ở khắp các vùng nông thôn trong tỉnh. ...

Tin xem nhiều

Khơi dậy sức dân

- Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đã được tỉnh ta cụ thể hóa bằng những giải pháp phù hợp, khơi dậy được sự vào cuộc của nhân dân. Người dân ở khắp các ...

Sức sống nông thôn mới

- 12 năm xây dựng nông thôn mới đã tạo sức sống mới ở khắp các vùng nông thôn trong tỉnh. Những công trình mới, nếp nghĩ, cách làm mới đã làm nên những vùng quê sầm uất, trù phú...