Luồng sinh khí mới

- Năm mới đến, các miền quê nông thôn mới trên quê hương cách mạng như bừng lên sức sống ...

“Đầu tàu” nơi rẻo cao

- Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), hệ thống chính ...

Tích cực vì nông thôn mới

- Từ năm 2017 đến tháng 8-2022, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tứ Quận ...

Tin xem nhiều

Hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh

- Cùng với việc duy trì, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều địa phương trong tỉnh đã tập trung đầu tư hạ ...