Tin xem nhiều

Công nhận 32 vườn mẫu nông thôn mới

- Thông tin từ Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, các huyện, thành phố đã quyết định, công bố 32 vườn mẫu nông thôn mới.

Xây dựng 3 mô hình nông thôn mới thông minh

- Theo tin từ Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã lựa chọn 3 mô hình xây dựng nông thôn mới thông minh, giai đoạn 2021-2025. Trong ...

Nông thôn mới ở Thổ Bình: Cán bộ cùng dân lo

- Tập hợp sức dân chung tay xây dựng nông thôn mới chính là yếu tố đưa xã Thổ Bình (Lâm Bình) về đích nông thôn mới trong năm 2021. Thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương và ...