Tiếng việt | English

Sắc xuân nông thôn mới

- Sắc xuân đã tràn ngập khắp các vùng quê nông thôn mới huyện Hàm Yên. Không khí như rạo ...

Sức bật nông thôn mới

- Khép lại năm 2019, huyện Chiêm Hóa đã đạt được nhiều kết quả trên lĩnh vực phát triển ...

Tin xem nhiều

Công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

- UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Hồng Thái (Na Hang), Thái Bình (Yên Sơn), Vĩnh Lợi, Cấp Tiến (Sơn Dương) và Tân Thịnh (Chiêm Hóa).

Diện mạo nông thôn mới Thái Bình

- Hơn 2 năm tăng tốc với sự đầu tư của tỉnh, hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, người dân đã mang đến một diện mạo ...