Tin xem nhiều

Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới

- Huyện Hàm Yên đang triển khai đồng loạt việc đưa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại cơ sở. ...

Hàm Yên sôi động ngày thứ 7 làm nông thôn mới

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu sẽ trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, đây là thách thức lớn đối với Đảng bộ, ...

Khuôn Hà nâng cao chất lượng các tiêu chí

- Hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2018, xã Khuôn Hà (Lâm Bình) đang hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng các giải pháp nhằm giữ ...