Tiếng việt | English

Nhân dân là chủ thể

- Hàng trăm ngàn ngày công lao động do nhân dân đóng góp xây dựng các thiết chế, hạ tầng ...

Tin xem nhiều

Nhân dân là chủ thể

- Hàng trăm ngàn ngày công lao động do nhân dân đóng góp xây dựng các thiết chế, hạ tầng văn hóa, chưa kể vật chất và hàng ngàn mét vuông đất được hiến cho thôn, xã để xây dựng ...

“Kỳ tích” nông thôn mới

- Đường làng, ngõ xóm phong quang, dân cư sinh sống ngăn nắp, giao thông đi lại thuận tiện, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao... Đó là ...

Khánh thành tuyến đường quê nông thôn mới

- Ngày 2-10, Huyện đoàn Sơn Dương tổ chức khánh thành tuyến đường “Sáng - xanh - sạch đường quê nông thôn mới” tại xã Hợp Thành. Đây là xã thực hiện về đích xây dựng nông thôn mới ...