Tin xem nhiều

Củng cố, nâng cao tiêu chí thu nhập

- Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 318/QĐ-TTg quy định Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Theo bộ tiêu chí ...

Công an Yên Sơn tham gia xây dựng nông thôn mới

- Bức tranh nông thôn mới ở huyện Yên Sơn đang ngày một khởi sắc; chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện, nâng cao. Góp phần đạt được kết quả đó có sự tham gia tích cực ...