Bản tin thời sự ngày 16-4

Thực hiện: Hoàng Lâm - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ