Bản tin thời sự ngày 2-5

T/h: Phạm Huyền, Tuấn Anh
Audio không hợp lệ