Bản tin thời sự ngày 2-6

Thực hiện: Phạm Huyền - Tuấn Anh.
Audio không hợp lệ