Bản tin thời sự ngày 20-4

Thực hiện: Hoàng Lâm - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ