Bản tin thời sự ngày 20-5

Thực hiện: Hoàng Lâm, Thanh Thuỷ
Audio không hợp lệ