Bản tin thời sự ngày 25-4

T/h: Hoàng Lâm - Tuấn Anh
Audio không hợp lệ