Bản tin thời sự ngày 26-4

T/h: Hoàng Minh - Tuấn Anh
Audio không hợp lệ