Bản tin thời sự ngày 27-5

Thực hiện: Phạm Huyền - ThanhThủy
Audio không hợp lệ