Bản tin thời sự ngày 3-6

Thực hiện: Phạm Huyền - Tuấn Anh
Audio không hợp lệ