Bản tin thời sự ngày 4-5

Thực hiện: Phạm Huyền - Thanh Thủy
Audio không hợp lệ