Bản tin thời sự ngày 5-6

Thực hiện: Huyền - Tuấn Anh
Audio không hợp lệ