Bản tin thời sự ngày 7-5

Thực hiện: Phạm Huyền - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ